Ukrainian (UA)
Головна

PostHeaderIcon Актуально! Новоприйняті зміни в законодавстві для внутрішньо переміщених осіб

13 вересня поточного року Урядом прийнята постанова (№ 689), якою підвищено розміри та спрощено порядок контролю проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, у тому числі особам з інвалідністю. Віднині:         
• Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам надається в таких розмірах:
для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) – 884 грн. на одну особу (члена сім’ї);
для осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю – 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для осіб з інвалідністю ІІ групи – 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для осіб з інвалідністю ІІІ групи – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;
для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).
•  Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2 400 гривень або 3 400 гривень, якщо до складу сім’ї входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю.
•   Розширено коло отримувачів щомісячної адресної допомоги для осіб, які мають у наявності у будь-кого з членів сім’ї депозитний рахунок у банківській установі. Тобто, дана допомога не призначається зазначеній категорії отримувачів за наявності депозитного вкладу, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (до тепер розмір такого вкладу становив 10-кратний  розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
• Надана можливість проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам не тільки через ПАТ «Ощадбанк», але й через мережі будь-яких банків, які на підконтрольній українській владі території. Особам з інвалідністю І групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, такі виплати за їх письмовими заявами можуть проводитись публічним акціонерним товариством «Укрпошта».
• Чергова перевірка за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам не проводиться стосовно:
    внутрішньо переміщених осіб, які працюють в органах державної влади або органах місцевого самоврядування та якими надано довідку з місця роботи про те, що вони перебувають у трудових відносинах із відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування і умови їх роботи потребують постійного перебування на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження (за винятком відряджень за кордон);
    
військовослужбовців із числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні їх проведення, перебуваючи безпосередньо на території проведення антитерористичної операції, за наявності довідки з військової частини про залучення до проведення  антитерористичної операції.

Останнє оновлення (Середа, 20 вересня 2017, 05:14)

 

PostHeaderIcon Внесено зміни до «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»

31 серпня поточного року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 611, якою внесено зміни до «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд», затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 02.04.2005 № 261.
Вищезазначеними змінами постанову КМУ від 02.04.2005 № 261 приведено у відповідність до Закону України  від 07.02.2017  № 1836-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника»  (чинний з 05.03.2017) в частині надання державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника, а саме стосовно терміну надання даної допомоги, визначення її розміру та переліку необхідних документів:
− Соціальна допомога дитині померлого годувальника  призначається з дати, що настає за днем смерті годувальника (якщо звернення за соціальною допомогою надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня смерті годувальника) до досягнення дитиною 18-ти річного віку. Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), державна соціальна допомога  призначається до закінчення ними навчальних закладів, але не більш як до досягнення 23 років, а дітям-сиротам – до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.
− Соціальна допомога на дітей померлого годувальника призначається незалежно від доходу сім’ї, розмір якої встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, наступним чином:
150 відсотків – на трьох і більше дітей померлого годувальника;
120 відсотків – на двох дітей померлого годувальника;
100 відсотків – на одну дитину померлого годувальника.
− Для призначення соціальної допомоги дитині померлого годувальника до управління соціального захисту населення подаються такі документи:
• заява (затверджена наказом Мінсоцполітики від 21.04.2015 № 441), при пред’явленні паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога, та померлого годувальника (якщо особа, яка звернулася із заявою, має такий документ);
• копія довідки про реєстрацію місця проживання;
• довідка про склад сім’ї (при необхідності);  
• свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається соціальна допомога;
• копії документів, що засвідчують родинні зв’язки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);
• копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим з пред’явленням оригіналу;
• довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що діти навчаються за денною формою навчання (при необхідності).
Слід зауважити, що постановою КМУ від 18.08.2017 № 611 встановлено, що особі, яка протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою звернулася за призначенням державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника, допомога призначається з дня набрання чинності Законом України  від 07.02.2017  № 1836-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника» (тобто з 05.03.2017), але не раніше дня, що настає за днем смерті годувальника. 
 

PostHeaderIcon Інформація щодо оздоровлення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці станом на 01.09. 2017 року

Управління соціального захисту населення Броварської міської ради повідомляє, що станом на 01.09.2017 року оздоровлено:
-13 інвалідів війни, з них 7 - у санаторії «Батьківщина» курорт Трускавець,  3 - у санаторії «Салют» курорт Одеса, 3 - у санаторії «Перемога» курорт Київ; 
-7 учасників бойових дій, з них 3 - у санаторії «Перемога» курорт Київ; 4 - у санаторії «Батьківщина» курорт Трускавець;
-3 учасники війни, з них 2- у санаторії «Салют» курорт Одеса, 1 - у санаторії «Слава» курорт Миргород;
-2 члени  сімей загиблих, з них 1 – у  санаторії «Слава» курорт Миргород,  1 - у санаторії «Батьківщина» курорт Трускавець;
-20 інвалідів загального захворювання, з них 2 - у  санаторії «Салют» курорт Одеса,  4 – у санаторії імені С. Лазо ТОВ «Примор’я», 3 - у ДП «Клінічний санаторій «Авангард», 5 – ДП «Клінічний санаторій ім.. Пирогова» курорт Одеса, 6 – ТОВ Санаторій «Київ плюс» Львівська обл.; 
-6 учасники бойових дій з числа учасників АТО, з них 1 - у  санаторії «Дениші» Житомирської обл., 2 – у  ТОВ «Санаторій «Борисфен» Миколаївської обл., 3 – у ПраТ СГК «Дніпро – Бескид» м. Трускавець;
-20 ветеранів праці,  з них 5 – у санаторії «Арктика» курорти Приазов’я, 15 - у санаторії «Україна» курорт Ворзель.

Останнє оновлення (Вівторок, 05 вересня 2017, 05:25)

 

PostHeaderIcon Актуально! Призначення компенсації по догляду

Для осіб, які постійно доглядають громадян похилого віку, інвалідів, дітей з інвалідністю та хворих, що не здатні до самообслуговування, передбачено надання відповідної компенсації згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558.
«Порядком призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» встановлено, що непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги призначається щомісячна компенсаційна виплата, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1684 грн.) у таких розмірах: 15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи (262,60 грн); 10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам її групи та дітям з інвалідністю (168,40 грн); 7 відсотків — фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим (117,88 грн).
Компенсація фізичним особам, які . досягай пенсійного віку, призначається у зазначених розмірах, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1312 грн).
Фізична особа, яка надає соціальні послуги має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.
Слід зауважити, що компенсація не призначається фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:
-державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;
-надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» і ‘«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
-відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
-фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;
-фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;
-самозайнятим особам;
-фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;
-фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, що перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).
Компенсація призначається і виплачується управлінням соціального захисту населення за місцем проживання, перебування особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує.

Останнє оновлення (П'ятниця, 01 вересня 2017, 05:23)

 

PostHeaderIcon УВАГА! Змінено соціальні стандарти у сфері житлово-комунального обслуговування

19 серпня 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України  № 609, якою змінено соціальні стандарти стосовно користування послугою з газопостачання:

• за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання надається 3,3 куб. метра на одну особу на місяць;

•  за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового нагрівача надається 5,4 куб. метра на одну особу на місяць;

• за наявності газової плити та газового водонагрівача надається 10,5 куб. метра на одну особу на місяць.

Останнє оновлення (Середа, 30 серпня 2017, 05:55)

 

PostHeaderIcon УВАГА! Удосконалено порядок призначення населенню житлових субсидій.

18 серпня 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову (№ 609), якою удосконалено порядок призначення та надання населенню житлових субсидій. Віднині:

• Надана можливість призначати житлову субсидію недієздатній особі працездатного віку за заявою опікуна (піклувальника).

•  Змінено період, за який враховуються доходи під час призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, з чотирьох кварталів до двох кварталів. 

•  Передбачено під час здійснення розрахунку субсидії на наступний період у травні для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, враховувати доходи за третій-четвертий квартали попереднього року, а розрахунок субсидії на опалювальний сезон у жовтні проводити на підставі доходів за перше півріччя поточного року. 

•   Надано можливість у разі смерті особи, якій було призначено субсидію, виплачувати готівкові кошти субсидії на придбання твердого палива та частину невикористаної суми субсидії на індивідуальне опалення одній з осіб, з урахуванням яких субсидія розраховувалася.

•  При призначенні субсидії на наступний період враховуватиметься наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг, якщо загальна її сума перевищує двадцять неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн.).

Останнє оновлення (Вівторок, 22 серпня 2017, 10:24)

 
Більше статтей...
пошук по сайту
зараз
 26 гостей на сайті
Режим роботи

понеділок-четвер
з 8.00 до 17.00

п’ятниця
з 8.00 до 16.00

перерва на обід
з 12.00 до 13.00


(відділ прийому громадян
працює без перерви)

Контакти

м. Бровари вул. Гагаріна 18

тел.(04594) 5-23-88

факс. (04594) 5-23-88

Email:: upsznmbrovary@ukr.net